Skip til hoved indholdet
Husk at hvis du leder efter et kommende arrangement, skal du benytte søgefunktionen i vores samlede kulturkalender.

 

Lergravene i Nivå

Lergravene i Nivå

 

De gamle lergrave

Nord for Nivaagaard Teglværk, mellem Gammel Strandvej, Vibevej og Strandvejen, ligger 3 store søer samt flere mindre.

 

Det er tidligere lergrave, der var i brug indtil omkring 1920, da vandet fra Øresund under en storm brød igennem diget.

 

Herefter flyttede man lergravningen over på den modsatte side af Gammel Strandvej - der hvor Nivåvej, bebyggelsen Øresundsparken og den store sø nord for Nivåvej ligger.

 

Hvor Nivåvej udmunder i Gammel Strandvej blev der i 1921 bygget en viadukt. Fra teglværket og ud gennem viadukten blev der anlagt et dobbelt tipvognsspor, og ved hjælp af en tyk stålwire kunne man trække tipvognene med ler hjem til teglværket og sende de tomme vogne tilbage til lergraven.

 

Lergravningen stoppede i 1980.

 

 

Unikt rekreativt område

I Lergravene kan man være aktiv og komme helt tæt åp naturen. Det rige fugle- og dyreliv i Lergravene kan man  iagttage fra stierne i området og fra fugletårnet. Bl.a. lever der isfugle i Lergravene, men du skal have øjnene med dig, hvis du skal få øje på den lunhurtige og knaldblå lille fugl.


 

Der er derudover anlagt legeplads med bålplads ved lergravene, ligesom der er bænke rundt omkring i området. I den nordlige ende af området er anlagt et hundelufterområde, og går du lidt ind i Dageløkke Skov kommer du til en fin bålhytte og shelterplads.

 

Lergravssøerne er meget dybe, de kan være op til 15 meter på de dybeste steder. Der findes mange arter af ferskvandsfisk - gedde, aborre, skalle m.fl. - og det er samtidig tilholdssted for et stort og righoldigt fugle- og dyreliv. Tag kikkerten og kaffen med og sæt dig på en af de platforme, der er bygget ved søerne, så kan du være heldig at få en smuk naturoplevelse.

 

Du kan orientere dig i områdets faciliteter her på kortet over Lergravssøerne. 

 

 

 

 

Lergravene i Nivå

 

Lergravene ligger ikke langt fra Nivå Station
- og kommer du nord fra, kører toget faktisk lige igennem! 

Besøg Ringovnen

 

Er du vild med historie, så vil et besøg på Nivaagaard Teglværks Ringovn helt sikkert være noget for dig.

Her kan du blivere klogere på Nivås historie og få baggrundshistorien for Lergravssøernes tilblivelse. 

 

Læs om Ringovnen her.